Ett urval av våra tjänster

Projektledning

Vi hjälper våra kunder att driva och leda projekt och aktiviteter framåt. Marmar har stor vana av att ta såväl helhetsansvar som att stötta interna projektledare

Förändringsledning

Vi hjälper våra kunder säkerställa att önskade förändringar snabbt får fäste i organisationen. Att medarbetarna förstår och vill genomföra den önskade förändringen.

Processutveckling

Effektivisering och förbättring av processer. Vi hjälper våra kunder att se över och förbättra sina arbetsflöden.

Kravledning

Identifiering och kartläggning av intressenter. Insamling av funktionella och icke-funktionella krav. Aktivt ledande av strategiska workshops. Värde- samt riskanalys

Kravanalys

Metodisk analys och dokumentation av krav. Krav bryts ner i en utvecklingsbar form. Exempelvis genom användningsfall. Kraven klassificeras, prioriteras och kompletteras med tids- samt effektuppskattningar.

Effektuppföljning

Mätbar verksamhetsnytta av införda förändringar är A och O. Mätetal definieras och teknik samt process bestäms för att säkerställa att mätning samt uppföljning tillåts ske regelbundet.

företagsförändring Marmar konsulter Stockholm

Vi driver genom företagsförändring

  • Drivna och lösningsorienterade konsulter som levererar projekt med högsta kvalitet. Professionalism, kvalitet och trevligt bemötande är ledord i vårt arbete
  • Prestigelösa. Vi hjälper mer än gärna till i alla delar av verksamheten
  • Säkerställer att våra kunder uppnår önskad effekt. Genom att vi såväl tar fram som driver rätt aktiviteter skapar vi förståelse och vilja i organisationen. Detta leder i sin tur till att förändringen bemöts positivt och naturligare får fäste i organisationen.

Alla våra kunder kan vara en referenskund - hur kommer det sig?

Vi håller vad vi lovar

Aldrig förhandlingsbart – ett löfte är ett löfte är ett löfte

Vi återkopplar

Oavsett vad – vi återkopplar alltid

Vi levererar med kvalitet

Kvalitet är A och O – rätt kvalitet vid rätt tidpunkt

Vad våra kunder säger

Marmar leverade ett migreringsprojekt från Lotus till Office 365. Marmar tog ett helhetsansvar för såväl den tekniska migreringen som hur vi skulle jobba i Office 365. Leveransen höll en hög kvalitet och följde tidplanen samt höll sig inom budgetramen. För oss som organisation innebar detta att vi obehindrat kunde fokusera på vår kärnverksamhet och arbeta vidare utan avbrott. Vi är så pass nöjda att vi nu har avtalat med Marmar om en helhetslösning för vår IT-miljö inklusive ett löpande supportavtal.

Olof Holmer, VDKTF Organisation AB

Marcus har i sin roll som kravledare, och kravanalytiker, arbetat självständigt och levererat i tid. För mig som projektledare har detta inneburit en välkommen avlastning och trygghet. Projektet har varit av komplex natur och har ofta stött på utmaningar såväl internt som externt. Marcus har i dessa lägen visat på stor kreativitet och driv för att komma framåt. Jag kan varmt rekommendera Marcus i rollerna som kravledare och kravanalytiker.

Jonas Åberg, ProjektledareMigrationsverket

Jag har haft förmånen att arbeta tillsammans med Malin i ett omfattande processinförandeprojekt där hon var ansvarig för förändringsledning, strategisk målformulering och kommunikation. Hon stöttade mig som projektledare på ett mycket proffsigt sätt, hon levererade kvalité och var ett ovärderligt bollplank under hela projektets gång. Malin har en härlig energi och jag skulle mer än gärna teama upp med henne igen!

Jenny Fredriksson, ProjektledareLänsförsäkringar Bank