Seminarie: Projektledning vs. Förändringsledning

Den 15 februari anordnade Svenskt Projektforum ett frukostseminarium för sina medlemmar där Marmars konsult Malin Nyman var anlitad som talare. Rollen som Projektledare är väletablerad och definierad medan förändringsledarens roll är såväl nyare som mer oklar. Under seminariet diskuterades förändringsledningens roll i ett projekt och vem som driver förändringsfrågorna. Behöver man verkligen en förändringsledare?