Tjänster

Projektledning

Marmars konsulter är erfarna projektledare och har stor vana från agilt ledarskap och SCRUM. Våra projektledare är flexibla och anpassar enkelt sitt arbetssätt efter kundens behov, till exempel vad gäller projektmodeller som PROPS eller olika agilametoder.

Förändringsledning

Vi hjälper våra kunder att säkerställa att den önskade förändringen snabbt får fäste i organisationen. Genom ett strukturerat arbetssätt ledsagar vi medarbetarna, grupper och företag från nuläge till önskat framtida läge. Vi arbetar med förändringsledning både före, under och efter projektets gång. Aktiviteterna handlar om att ta fram en gemensam målbild för förändringen så att alla arbetar mot ett gemensamt mål, att ge rätt kommunikation till medarbetarna, på rätt sätt och att se till att det finns en plan för hur man ska fortsätta arbeta för att förändringen ska fortsätta att få fäste även efter projektet är avslutat. Att få med sig medarbetarna i förändringsarbetet och att få dem att vilja genomföra förändringen för att sedan själva driva den framåt. Ju snabbare medarbetarna anammar förändringen som ett projekt medför desto snabbare får man fram effekten av ett projekt.

Processutveckling

Med väletablerade metoder som värdeflödesanalys och DMAIC samt med lång erfarenhet kan vi bidra företag med att effektivisera sina arbetsflöden för ett lyckat resultat.

Kravledning

Identifiering och kartläggning av intressenter. Insamling av funktionella och icke-funktionella krav. Aktivt ledande av strategiska workshops. Värde- samt riskanalys

Kravanalys

Metodisk analys och dokumentation av krav. Krav bryts ner i en utvecklingsbar form. Exempelvis genom användningsfall. Kraven klassificeras, prioriteras och kompletteras med tids- samt effektuppskattningar.

Effektuppföljning

Mätbar verksamhetsnytta av införda förändringar är A och O. Mätetal definieras och teknik samt process bestäms för att säkerställa att mätning samt uppföljning tillåts ske regelbundet.