Migrationsverket implementerar fondärendehanteringssystem för AMIF

Tack vare det fortsatta förtroendet att förvalta Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) implementerar Migrationsverket ett nytt fondärendehanteringsystem.

Marcus Eriksson är delaktig i projektet och arbetar i första hand med kravledning och kravanalys. Projektet anpassar en lösning som ursprungligen utvecklats av Svenska ESF-rådet för hantering av deras EU-fond (Europeiska socialfonden).

Läs mer om AMIF