Artikel skriven av Malin Nyman

Förändringsledning i senaste numret av medlemstidningen Projektvärlden

Kan en projektledare även anta förändringsledarens roll och samtidigt leverera ett lyckat projekt?  God läsning! Artikel från Projektvärlden (nr 2, 2017) Projektledning vs Förändringsledning

Marmars konsult Malin Nyman ombads av Svenskt Projektforum att skriva en artikel om Förändringsledningens roll i projekt.

Artikel från Projektvärlden (nr 2, 2017) Projektledning vs Förändringsledning